Modellgård Skogome

Det är med stolthet och förväntan som vi på Stadsnära Odling/Fastighetskontoret går ut med en unik möjlighet till er om att ansöka om att bli arrendator på en gård i Skogome på Hisingen. Vi har äntligen möjlighet att efter succén Bergums Mellangård förvandla ett nytt jordbruksarrende till en innovativ hub för småskaliga odlingsentreprenörer. Ett strategiskt bra läge nära kollektivtrafik och granne med en av våra testbäddar för nya kommersiella grönsaksodlare.

Stadsnära Odling och Fastighetskontoret vill se kommersiella aktörer som i sin affärsmodell har en tyngdpunkt på ”market gardening”. Det är en effektiv metod som kan ge tre till fyra gånger så stor avkastning per kvadratmeter jämfört med konventionell odling. Det finns även en större areal som idag inte lämpar sig för intensiv grönsaksodling ännu, exempelvis på grund av rådande vattentillgång, här ser vi attarrendatorerna i framtiden odlar någon innovativ gröda mer extensivt. Fruktodling på denna yta är också intressant. Småskalig djurhållning ses som en styrka.

Den 16 februari har vi ett  informationsmöte om gården.  Vi kommer gå ut med kriterier för urval varpå intressenter skickar in material över sådana saker som er bakgrund, utbildning, projektidé, affärsmodell, uppstartsbudget med investeringskostnader samt en budget över de fem första åren, sysselsättningsgrad med mera. Anvisningar om ur detta skall göras samt mer tekniska detaljer kring arrendet skickas ut till intresserade inom kort. Efter det bjuder vi in till ett möte med en grupp aktörer som uppfyller de krav vi ställt och stämmer överens med hur vi ser gårdens drift för att ni skall kunna hitta en bra konstellation på gården.

Vi kommer även ha en platsträff på gården den 19 februari kl. 13-14.

Anmälan till infomöte via teams (vi skickar länk)  16 februari kl 17:00-18:00 samt platsträff 19 februari kl. 13-14 (vi skickar adress) görs till:

Martin.andre.pedersen@fastighet.goteborg.se

 

 

 

 

 

 

 

VIll du delta i vår stadsodlingsinkubator 2021!?

Har du funderat på att starta en kommersiell odling i Göteborg och producera lokal mat direkt till göteborgarna eller restauranger? Då kanske du är intresserad av att delta i vårt inkubatorsprogram för stadsodlare som vi erbjuder dig inom ramen för EIT Climate-KIC-projektet SATURN. Programmet fokuserar på att hjälpa odlingsentreprenörer att få ut det mesta av sitt första odlingsår. Detta blir det femte året Stadsnära Odling erbjuder ett liknande program, under lite olika former, för odlare i Göteborg. 2021 kommer att bli ett lite speciellt år, under rådande omständigheter kommer inkubatorn i huvudsak att ges online. Det som är nytt och extra spännande denna omgång är att du kommer delta i en grupp med odlare både från Göteborg och Malmö. Inkubator leds av Botildenborg i Malmö.

Under dessa år har vi samlat kunskap och erfarenheter tillsammans med över 70 odlare totalt och vi vågar påstå att vi erbjuder den bästa hjälpen i Sverige för denna kategori odlare.

Delta i vårt informationsmöte via zoom den 25 november kl 12-12:45 för att ta reda på hur det går till!

https://zoom.us/j/98169523552

Väl mött!

/Stadsnära Odling

 

Have you been thinking about starting your own urban farm in Malmö or Gothenburg to produce local vegetables to your city’s community and restaurants?
Then you might be interested in joining our incubator program focusing on helping entrepreneurs succeed their first year of farming.
Over the last 5 years, we have gathered knowledge and experiences through our collaboration with more than 70 farms in order to provide specific help to new small scale farmers. In our incubator program we look at how to succeed a first farming season on a limited surface.

The Incubator för Gothenburg farmers is financed through the EIT Climate-KIC project SATURN.
Join us on the 25th 12:00-12:45 of November to hear about our incubator program for the season 2021 available in Malmö and Gothenburg.

https://zoom.us/j/98169523552

Best regards,

Stadsnära Odling

 

Ny spännande förstudie om stadsdelsväxthus klar!

På onsdagen den 13 mars presenterades innovativa visioner om hur livsmedelsförsörjningen kan se ut i ett framtida Göteborg. Vad vi äter, hur det produceras och distribueras är viktiga frågor att reda ut för att sätta rätt kurs mot en mer hållbar stadsutveckling – som kan innehålla stadsdelsväxthus.

På uppdrag från Stadslandet Göteborg och Fastighetskontoret har Tailor Made arkitekter sedan en tid tillbaka arbetat fram en förstudie innehållandes ritningar, en ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg. Nu är förstudien klar och har presenterats för en stor skara privatpersoner, företagare, föreningsidkare, akademiker och offentliga tjänstepersoner – som alla är viktiga beståndsdelar för arbetets fortsättning.

Läs mer: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/stadslandet-goteborg—eu-projekt-om-hallbar-/aktuelltarkiv/aktuelltsida/ae1adf1c-6b88-481c-9702-34f88bf226ba/!ut/p/z1/lZHdbsIwDIWfZQ8Q2QlpGy7TrhSxQRlTgfgGJUC67qcghJD29oumaRqaVpivbOl8Pj4yECyBWntqantsdq19DbOheCVFgXwk-V1RlgPU8yxXqRaIPIHFp2DKbzWXQYBDHgQPeVzOcol4HwF18Ln44vGsNKYzkfYQi1Jcx3cIqPv-OZgUzPuz05UGAtqvmw0Yu-V24_maxU4pJlXo-gkK1pNeKeeFiJ29YB12069kPzOCCXzyJz-M4PGfB40uhV1k31HDY8VhnI3r4GCPT6xp_Q6WV9ns36qqenGRn0wYDeqbD2FAQx8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Eller ladda ner förstudien här: Förstudie Stadsdelsväxthus

Modellodling på Angereds Gård

Modellodlingen på Angereds Gård är en småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att producera mat och erbjuda utbildning. Sedan starten våren 2019 växer grönsaksodlingen fram enligt principerna för en Market Garden. Vi jobbar med fasta bäddar och enkla redskap, använder oss av tekniker för biointensiv odling och säsongsförlängning. Till odlingens förfogande står en ca 2500 kvm stor yta, tidigare använd som kalvhage. Sedan 2019 har vi anlagt ca 50 bäddar á 20×0.75 m, vilket under 2021 innebär en effektiv odlingsyta på 720 m². I form av infrastruktur har vi snickrat ihop en plantskola, satt upp bevattningssystem, byggt tvätt- och packstation, varje säsong monterat och flyttat runt två temporära växthustunnlar mm. Ca 35 olika sorters grönsaker odlas vilket har resulterat i en skörd på 1300 kg år 2019, 2800 kg år 2020 samt 3200 kg år 2021. Grönsakerna levereras utan mellanhänder till kommunala skolor, förskolor och äldreboenden i närområdet. Följ gärna med i vad som händer under året på Instagram @Modellodlingen!

Projektet startade vid årsskiftet 2019 och har utvecklas efter förutsättningarna på platsen vad gäller ex klimat och jordmån, men även i relation till våra samarbetspartners i stadsdelarna och inom kommunala förvaltningar, samt Naturbruksförvaltningen (VGR) och Folkhögskolan i Angered. Utvecklingen hänger också ihop med de möjligheter och begränsningar som ett kommunalt drivet projekt erbjuder.

Modellodlingen är en av fyra fallstudier som genomförs i Göteborg, kopplade till det treåriga EU-projektet SATURN. SATURN finansieras via EIT Climate-KIC och drivs av Göteborgs Stad i samarbete med städerna Trento och Birmingham. Fallstudien kopplad till ”Modellodlingen” driver ett antal frågeställningar:

Vilka olika kommunala funktioner kan Modellodlingen långsiktigt uppfylla? Är det bättre för Göteborgs Stad att avlöna en odlare och själv producera grönsaker på Modellodlingen, istället för att köpa in grönsaker från en extern leverantör? Hur fungerar Modellodlingen som motor för att generera fler nya odlingsentreprenörer? Kan Modellodlingen fungera som ett ekosystem för stadsbönder tillsammans med de tre andra fallstudierna i projektet: Odlingsinkubator, Testbädd och LAB 190? Vilka mervärden uppstår i form av utbildningsmöjligheter för grundskoleelever och framtida stadsbönder? Bidrar Modellodlingen till ett hållbart nyttjande av en del av kommunens markreserv samt återanvändning av odlingsrelaterade material såsom kompost från kommunens olika enheter?

Mission
The Model Farm is a highly productive small scale farm unit, providing food and education.

Vision
By showcasing both the farming and business model behind a sustainable and sucessfull small scale farming enterprise, the Model Farm will serve as a driver for the integration of regenerative farming practices in the continous evolution of urban and rural multifunctional landscapes.

 

Ansvarig för Modellodlingen är Klara Hansson, projektledare, stadsbonde och trädgårdsmästare, som tidigare bland annat jobbat på Earthculture Farm och Botaniska Trädgården. Under säsongen 2020 var Klara föräldraledig, vikarierande odlare var Ebba Wilhelmsson som bland annat odlat inom projektet Stadsbruk och är utbildad trädgårdsingenjör.

 

Kontakt

Vid frågor om Modellodlingen, hör av dig via mail till

klara.hansson @ fastighet.goteborg.se

För en kortfattad summering av projektet, se följande presentation:

Summering av pilotprojektet Modellodlingen

Summering av år 1, 2019, finns i följande dokument:

1 Presentation av år 1, 2019, Modellodlingen
2 Odlingskontext Jordarter SGUs Kartvisare, Modellodlingen
3 Årsplan Model Farm 2019, Modellodlingen
4 Grönsakssorter, skörd, pris 2019, Modellodlingen (OBS – flera flikar i Excelfilen)
5 Inköp 2019, Modellodlingen
6_1 Tidsrapportering Toggl 2019, Modellodlingen
6_2 Tidsrapportering Toggl 2019, Modellodlingen
6_3 Sammanställning Toggl och flextid 2019, Modellodlingen
7 Modellodlingen, utplantering per bädd

Summering av år 2, 2020, finns i följande dokument:

Inköp 2020
Grönsakssorter, skörd, bäddschema 2020 (OBS – flera flikar i Excelfilen)
Arbetstid per moment, Togglestatistik Sammanfattning 2020

 

Foton: Klara Hansson, Martin Berg.

 

SATURN Climate-KIC

 

 

SATURN –System and sustainable Approach to virTuous interaction of Urban and Rural LaNdscapes

Under perioden 2019-2021 ingår fastighetskontoret och Stadsnära Odling i projektet SATURN som är finansierat av Climate-KIC. I Göteborgshubben ingår även Naturbruk VGR, Västarvet (VGR), Xenofilia och Projekt Engagemang. Tillsammans med aktörer i Trento (Italien) och Birmingham (Storbritannien) kommer vi skapa ett långsiktigt europeiskt initiativ för att återkoppla banden mellan staden och den omkringliggande landsbygden och generera ekonomiskt och socialt värde med fokus på hållbart markanvändande.

Projektet skall utveckla en ”verktygslåda” med modeller och metoder genom att samla goda exempel och praktiskt testa och utveckla modeller i Göteborg, Italien och Storbritannien under projektet. Göteborgshubben är ansvarig för arbetspaketet som handlar om verktygslådan och de praktiska testerna. I Göteborg fokuserar vi på hur vi kan skapa förutsättningar för fler entreprenörer och jobbtillfällen på stadens markreserv inom kommersiell grönsaksodling. Detta gör vi genom fyra stycken delprojekt;

  • Testbäddarna i Skogome och Angered för nya kommersiella odlare
  • Inkubator för småskaliga grönsaksodlare i urban och peri-urban kontext
  • Anlägger och utvecklar en modellodling enligt ”market garden” principen på Angereds Gård
  • Utvecklar LAB 190 som en kanal för att sprida kunskap och erfarenhet med syfte att skapa förutsättningar för fler gröna entreprenörer

https://eventi.fmach.it/saturn

1000m2 Pocket Farm

Går det att försörja sig på en 1000 kvadratmeter stor odling, där 600 m2 är odlingsyta?

Det här dokumentet är ett upplägg på hur ett sådant företag kan se ut.

Hur är odlingen uppbyggd?
Modellen är inspirerad av JM Fortiers The Market Gardener (2014) och Curtis Stones youtube-kanal.
Fortier föreslår standardiserade bäddar, 30m långa och 75cm breda. Gångarna mellan bäddarna är 45cm breda. På en yta på 1000 m2, som också har plats för ett efterproduktionsområde, får det plats med 27 bäddar. Ett växthus täcker fyra bäddar längs ena sidan av området. Resten delas upp på fyra områden efter de grönsaksfamiljer som ska odlas.

Bäddarna ska utnyttjas så effektivt som möjligt utan att lämna principer om växtföljd och gröngödsling. Säsongerna förlängs med enkla tunnlar som sätts upp mellan februrari-april och oktober-november. Ett året om-växthus ger möjlighet till förkultivering och diversifiering genom tomatodling.
Om vi utgår ifrån att odlingen ligger på en asfaltsyta måste dränering och skydd mot rotskador behandlas, särskilt från tomatodlingen. Därför läggs en 900 m2 stor matta som grund (den totala ytan som bäddar och gångar), med olika lager för dränering, skydd men också vattenhållande egenskaper. Det minimerar bevattningsbehovet. Jord köps in från en av de stora jordleverantörerna.

Vad ska du odla?
Här är Fortier och Stone tydliga: En odling i liten skala måste hitta de grödor som har högst avkastning. Stone har fem grundläggande krav på grödor som hjälper oss rätt (2016):
1. Det ska vara kort tid från sådd till skörd, 60 dagar eller mindre.
2. Hög skörd, minst 700g per meter bädd (1/2 pound/foot).
3. Högt kilopris, minst 60kr/kg + moms.
4. Grödan ska ha en lång period som den går att skörda, minst fyra månader av året.
5. Hög efterfrågan.

Fortier har hittat ett värde på varje gröda per bädd och omgång (2014, s. 14). De som rankas högst är tomater, sallatsmix och sallatshuvuden. Dessa står sig bra i Curtis bok: Sallatsmix går snabbt att odla, ger hög skörd, säljs dyrt och går att odla nästan året om. Dessutom är det mycket hög efterfrågan. Tomaterna ger hög skörd och säljs dyrt och klarar sig därför trots att de skördas under en kort period och tar lång tid på sig för att mogna.

Därför fokuserar vår Pocket Farm på sallatsmix. Ett fokus på enstaka grödor gör affärsmodellen mer strömlinjeformad där färre verktyg och infrastruktur behövs. Däremot innebär det också att vissa försäljningskanaler tappas som hade varit tillgängliga vid en mer diversifierad odling (mer om det nedan). Sallatsmixen består av ingredienser från tre olika växtfamiljer, något som möjliggör en växtföljd. Spenat (Amaranth) får ett eget fält, salanova (Astera) får det andra och det tredje utgörs av olika kålblad (Brassica) så som ruccola, tatsoi och red kale.

För att komplettera sallatsmix och tomater odlas ett fält med sockerärt. Det är en gröda som har lägre värden i Fortiers sammanställning, men för att ta hand om jorden och få till en växtföljd är ärtväxter ett bra alternativ som fortfarande ger avkastning.

Tekniker för en odling på mikroskala
Det finns flera alternativ för att driva upp grönsakerna på ett effektivt sätt. Stone odlar salanova med hjälp av en Paper Pot Transplanter där utplanteringen sker mekaniskt. Fortier föredrar istället att öka frötätheten och direktså salanova i många rader per bädd för att skörda dem som blad.
Eftersom asiatisk kål, spenat och ruccola också direktsås väljer vi den metoden även för salanova och direktsår allt efter Fortiers modell. För att maximera värdet på sockerärten förkultiveras dock den.

Bäddarna förbereds med en tilther – en fräs som bara behandlar de översta centimetrarna av jorden. Mellan varje omgång täcks bädden i tre veckor med plansiliplast för att få plantrester att förmultna och skapa en god såbädd för nästa omgång. Sådd sker med en manuell såmaskin. Tack vare den höga frötätheten blir ogräs snabbt utkonkurrerat. Beroende på tryck från skadedjur kan odlingen behöva täckas av odlingsväv eller insektsnät.
Skörden sker med hjälp av en Quick Cut Greens harvester som skär och samlar upp bladen. Beroende på försäljningskanal behandlas skörden olika. Vid leverans till restauranger sker ingen efterbehandling, men om kunden är en matvarubutik behövs ett rejält efterproduktionsområde.
Stones efterproduktionsområde består av en ”bubblare” – ett badkar med bubbelpoolsegenskaper kan man säga. Sedan slungas de torra i en ombyggd tvättmaskin för att till sist blåsas helt torra av fläktar innan de förpackas. Ett efterproduktionsområde av den här typen är medräknad på vår Pocket Farm.

Vilka försäljningskanaler finns?
I det här exemplet är kunden en matvarubutik, men högre priser finns att hämta om man säljer till privatpersoner. Här är en genomgång av olika försäljningskanaler:

• REKO-ringar (läs mer på https://rekoringar.wordpress.com/): Flexibelt, inga mellanhänder, mycket administration (göra beställningslistor och packa åt kunden)

• Gårdsförsäljning: Kajodlingen i Göteborg har gått i bräschen för självplocksförsäljning direkt i odlingarna. Kunderna skördar helt enkelt det de vill köpa själva och odlarna finns på plats för att instruera och ta betalt.

• Restauranger: Här finns en stor efterfrågan, de handlar mer än en privatkund men inte alltid så mycket som återförsäljare – ett bra mellanläge för den mindre odlaren. Värderar hög kvalitet och kan, beroende på restaurang, betala ett högre pris än återförsäljare.

• Återförsäljare: Köper större kvantiteter på en gång, trygg försäljningskanal, standardiserat. Ofta ett betydligt lägre pris än om man når kunden direkt. Det är svårt att komma in som leverantör till de större kedjorna och konkurrensen kan vara hård hos de mindre grönsaksaffärerna.
Andelsjordbruk är en kanal till och kanske går det att locka konsumenter till ett sallatsbaserat andelsjordbruk, men traditionellt är dessa annars mycket diversifierade. Det samma gäller marknadsförsäljning som ökar i värde ju fler olika grödor en säljer, det är troligt att det skulle vara mindre värt för en fokuserad odling som denna att välja den vägen.

Funkar det verkligen?
Exempel från omvärlden visar att en odling på den här storleken kan fungera. I vår uträkning borde odlingen kunna omsätta 440 000 kronor på 600 m2 odlingsyta, om Fortiers siffror stämmer även här.

• Curtis Stone har 1000 m2 odlingsyta och omsätter ca 650 000 kronor. Han är belägen i södra Kanada med varma somrar och kalla vintrar.
• En odlare på Nya Zeeland redovisar liknande siffror på samma yta.
• Kajodlingen i Göteborg har efter tre säsonger kommit fram till att 600 m2 odlingsyta ska räcka för att anställa två personer på heltid.

Stones video om sin egen odling är värd att se i sammanhanget (2017).

Hur hjälper det här exemplet?
Stadsnära odling har i uppdrag att skapa mer matproduktion i Göteborg, en del av det är att se vilka möjligheter det finns inne i centrala delar av staden. Kajodlingen har varit det första företaget att prova den här typen av affärsmodell, och det på mark de har arrenderat av fastighetskontoret.
Vi vill skapa en hållbar affärsmodell av den lilla odlingen mitt i staden och det här exemplet visar på hur en sådan odling kan se ut. Den är teoretiskt grundad, men med exempel från verkligheten (inte minst Kajodlingens uppgifter!).

Källhänvisning
Fortier, Jean-Martin (2014). The Market Gardener. New Society Publishers: Kanada.
Stone, Curtis (2016). WHAT MAKES A CROP PROFITABLE?. Youtube (videoklipp), hämtat 2017-12-21 från: https://www.youtube.com/watch?v=xA5WjMrMDu8.
Stone, Curtis (2017). THIS IS HOW MY FARM WORKS! – $100K on a quarter acre. Youtube (videoklipp), hämtat 2017-12-21 från: https://www.youtube.com/watch?v=jbHwAfHQA9M.