Vill du odla kommersiellt i Renströmska parken i Kålltorp?

Anbud om Renströmska parken

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av anbudet och ansökningsformuläret till densamma.

Beskrivning av anbudsförfarandet

I parken vid Renströmska gamla sjukhus ligger ett stängslat odlingsområde som Fastighetskontoret förvaltar. Nu ska området delas mellan en ideell odlarförening och en kommersiell aktör, den här utlysningen syftar till att hitta den kommersiella aktören. Vill du odla grönsaker till försäljning på liten yta mitt i Göteborg? Många småskaliga kommersiella stadsodlingar finns redan i USA och Kanada och nu börjar de komma till Sverige. Stadsbrukare i Malmö och Göteborg har hittat platser och driver företag på mycket små ytor.

Fastighetskontoret har ett långsiktigt uppdrag att skapa fler kommersiella matproducenter på stadens mark och den här tävlingen är en del av strävan efter att uppfylla det målet.

Renströmska, odlingsområdet

Odlingsområdet i Renströmska parken är ca 2000 kvadratmeter stort med två växthus och ett förråd. Ett växthus och en förrådsbyggnad samt 1100 kvadratmeter tillfaller den kommersiella aktören på området. Resterande yta plus ett växthus tillhör en fritidsodling.

För att hitta en passande arrendator till området gör nu Stadsnära odling på Fastighetskontoret en utlysning av ett anbudsförfarande. Underlaget för beslutet om vem som får tillgång till området är helt och hållet ansökningarna som kommer in. Arrendet för området inklusive ett växthus och en förrådsbyggnad är 9000 kr per år. El och vattenabonnemang förbrukning tillkommer och är någonting som arrendatorn sköter själv. 2018 debiteras 50 procent av arrendeavgiften. Från 2019 debiteras full arrendeavgift.

Om du vill arrendera området, gör en ansökan enligt rubriken ”Anbud Renströmska” i det här dokumentet.

Sista ansökningsdag är 2018-05-02. Ansökan skickas som pdf till martin.berg@@fastighet.goteborg.se.

Har du frågor skall sådana enbart ställas till: martin.berg@@fastighet.goteborg.se

Svar på frågor distribueras till alla sökanden via epost.

Visning av objektet kommer att ske på plats kl. 16.00 den 17 april 2018. Adress Sanatoriegatan

 Anbud Renströmska

Grundförutsättningar och krav

1. Företaget som söker ska ha primärproduktion, dvs odling av mat till försäljning, som sin huvudsakliga verksamhet.

2. Verksamheten ska också innehålla en publik del där besökare välkomnas till platsen.

3. Företaget ska ge en beskrivning av hur miljöhänsyn beaktas i företaget och vilka åtgärder som kommer att göras för att minska klimatpåverkan.

4. Odlingen ska ske enligt ekologiska principer, det vill säga bland annat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För en full definition av begreppet hänvisar vi er till EU’s regler för ekologisk produktion.

Inledning

En kort sammanfattande beskrivning av er själva och er verksamhetsidé.

Bakgrund

Beskriv vilka som kommer driva verksamheten, vilka yrkes- och branscherfarenheter ni har samt varför ni vill bedriva verksamheten.

 Verksamhetsidé

Beskriv tydligt er verksamhetsidé och hur verksamheten i företaget ser ut idag (om det redan är etablerat).

– Vilka grödor ska odlas och vilken odlingsmetod och redskap ska användas?

– Vilka kanaler säljs grönsakerna genom och hur fixar ni kunder?

– Ser ni verksamheten som en hel- eller deltidssysselsättning?

– Utöver primärproduktionen, innehåller verksamhetsidén andra grenar så som plantskoleväxter, trädgårdsmästararbete, café, evenemang? Beskriv..

– Vilka är inspirationskällorna till verksamheten och finns det någon mentor och/eller företagsrådgivning om företaget är nystartat?

– När verksamhetsidén är etablerad på platsen, hur ser en typsäsong och en vanlig arbetsdag ut?

– På vilket sätt formar verksamhetsidén en besöksvänlig och öppen plats?

Mål och delmål

– Vilka mål och delmål har verksamhetsidén för att den på ett hållbart sätt ska etableras??

– Tänk på att målen behöver vara specifika, mätbara, relevanta och tidsbundna.

Budget

– Bifoga en uppstartsbudget för verksamhetens första säsong på platsen.

Kontaktuppgifter

– Namn, epost, telefonnummer, adress och organisationsnummer.

Bifoga gärna bilder och skisser

UTVÄRDERINGSMALL

Krav/utvärderingskriterier poäng
Uppfyller grundläggande förutsättningar och krav. +0
Väl beskriven och realistisk verksamhetsidé med tydlig affärsmodell. +2
Väl beskriven och realistisk verksamhetsidé med tydlig affärsmodell med fokus på innovation och hållbarhet. +3
Företaget som söker är etablerat i trädgårdsnäringen +1
Företaget som söker är etablerat i grönsaksodlarbranschen. +2
Personen/erna som driver företaget har erfarenhet av att driva företag. +1
Personen/erna som driver företaget har trädgårdsrelaterad utbildning(trädgårdsingenjör, agronom, hortonom eller trädgårdsmästare) +1
Vid lika poäng mellan flera anbudslämnare sker en intervju för att avgöra kontraktspart.

 

Hur funkar det att odla microgreens kommersiellt?

Vill du lära dig mer om kommersiell odling av microgreens skall du anmäla dig till Stadsbruks och Stadsnära Odlings workshop i Göteborg den 24 mars. Eventet är ett samarbete med Sabzy Greens från Montreal, Kanada. Kursledare är Saba som driver företaget Sabzygreens.  Saba har bland annat arbetat med Curtis Stone och Jean Martin Fortier. Microgreens är en växande marknad för kommersiell året-om-odling. Du läser mer om eventet och köper biljetter via denna länk.

Ny tjänst som jordbrukskoordinator på fastighetskontoret!

Vill du vara med och utveckla Göteborg till en av de bästa kommunerna i landet på matproduktion i stadsnära miljö? Vill du medverka till att utveckla och förvalta stadens jordbruksmark? Då har vi ett uppdrag för dig!
Vi söker en jordbrukskoordinator som bland annat kommer att arbeta med ett omställnings- och utvecklingsarbete av stadens jordbruksmark mot hållbar matproduktion. Du har även ett planerande uppdrag där du jobbar nära fastighetskontorets jordbruksförvaltare med exempelvis besiktning och planering av underhållsåtgärder på stadens jordbruksmark med tillhörande byggnader.
I arbetet med att främja kommersiell matproduktion på stadens mark pågår en etablering av vad vi kallar för testbäddar där fastighetskontoret möjliggör odling genom att erbjuda mark till grönsaksodlare. Du kommer att aktivt på plats koordinera arbetet på testbäddarna samt fungera som kontaktperson för våra arrendatorer. Det innebär en nära kontakt med nya och befintliga arrendatorer på testbäddarna.
Du kommer att ingå i vår grupp Stadsnära odling, där vi i dagsläget är 6 personer som arbetar med odlingsfrågor ”från odlingslåda till hektar”. Det är en spännande grupp med en bred erfarenhet och många olika kompetenser. Länk finner du här.

1000m2 Pocket Farm

Går det att försörja sig på en 1000 kvadratmeter stor odling, där 600 m2 är odlingsyta?

Det här dokumentet är ett upplägg på hur ett sådant företag kan se ut.

Hur är odlingen uppbyggd?
Modellen är inspirerad av JM Fortiers The Market Gardener (2014) och Curtis Stones youtube-kanal.
Fortier föreslår standardiserade bäddar, 30m långa och 75cm breda. Gångarna mellan bäddarna är 45cm breda. På en yta på 1000 m2, som också har plats för ett efterproduktionsområde, får det plats med 27 bäddar. Ett växthus täcker fyra bäddar längs ena sidan av området. Resten delas upp på fyra områden efter de grönsaksfamiljer som ska odlas.

Bäddarna ska utnyttjas så effektivt som möjligt utan att lämna principer om växtföljd och gröngödsling. Säsongerna förlängs med enkla tunnlar som sätts upp mellan februrari-april och oktober-november. Ett året om-växthus ger möjlighet till förkultivering och diversifiering genom tomatodling.
Om vi utgår ifrån att odlingen ligger på en asfaltsyta måste dränering och skydd mot rotskador behandlas, särskilt från tomatodlingen. Därför läggs en 900 m2 stor matta som grund (den totala ytan som bäddar och gångar), med olika lager för dränering, skydd men också vattenhållande egenskaper. Det minimerar bevattningsbehovet. Jord köps in från en av de stora jordleverantörerna.

Vad ska du odla?
Här är Fortier och Stone tydliga: En odling i liten skala måste hitta de grödor som har högst avkastning. Stone har fem grundläggande krav på grödor som hjälper oss rätt (2016):
1. Det ska vara kort tid från sådd till skörd, 60 dagar eller mindre.
2. Hög skörd, minst 700g per meter bädd (1/2 pound/foot).
3. Högt kilopris, minst 60kr/kg + moms.
4. Grödan ska ha en lång period som den går att skörda, minst fyra månader av året.
5. Hög efterfrågan.

Fortier har hittat ett värde på varje gröda per bädd och omgång (2014, s. 14). De som rankas högst är tomater, sallatsmix och sallatshuvuden. Dessa står sig bra i Curtis bok: Sallatsmix går snabbt att odla, ger hög skörd, säljs dyrt och går att odla nästan året om. Dessutom är det mycket hög efterfrågan. Tomaterna ger hög skörd och säljs dyrt och klarar sig därför trots att de skördas under en kort period och tar lång tid på sig för att mogna.

Därför fokuserar vår Pocket Farm på sallatsmix. Ett fokus på enstaka grödor gör affärsmodellen mer strömlinjeformad där färre verktyg och infrastruktur behövs. Däremot innebär det också att vissa försäljningskanaler tappas som hade varit tillgängliga vid en mer diversifierad odling (mer om det nedan). Sallatsmixen består av ingredienser från tre olika växtfamiljer, något som möjliggör en växtföljd. Spenat (Amaranth) får ett eget fält, salanova (Astera) får det andra och det tredje utgörs av olika kålblad (Brassica) så som ruccola, tatsoi och red kale.

För att komplettera sallatsmix och tomater odlas ett fält med sockerärt. Det är en gröda som har lägre värden i Fortiers sammanställning, men för att ta hand om jorden och få till en växtföljd är ärtväxter ett bra alternativ som fortfarande ger avkastning.

Tekniker för en odling på mikroskala
Det finns flera alternativ för att driva upp grönsakerna på ett effektivt sätt. Stone odlar salanova med hjälp av en Paper Pot Transplanter där utplanteringen sker mekaniskt. Fortier föredrar istället att öka frötätheten och direktså salanova i många rader per bädd för att skörda dem som blad.
Eftersom asiatisk kål, spenat och ruccola också direktsås väljer vi den metoden även för salanova och direktsår allt efter Fortiers modell. För att maximera värdet på sockerärten förkultiveras dock den.

Bäddarna förbereds med en tilther – en fräs som bara behandlar de översta centimetrarna av jorden. Mellan varje omgång täcks bädden i tre veckor med plansiliplast för att få plantrester att förmultna och skapa en god såbädd för nästa omgång. Sådd sker med en manuell såmaskin. Tack vare den höga frötätheten blir ogräs snabbt utkonkurrerat. Beroende på tryck från skadedjur kan odlingen behöva täckas av odlingsväv eller insektsnät.
Skörden sker med hjälp av en Quick Cut Greens harvester som skär och samlar upp bladen. Beroende på försäljningskanal behandlas skörden olika. Vid leverans till restauranger sker ingen efterbehandling, men om kunden är en matvarubutik behövs ett rejält efterproduktionsområde.
Stones efterproduktionsområde består av en ”bubblare” – ett badkar med bubbelpoolsegenskaper kan man säga. Sedan slungas de torra i en ombyggd tvättmaskin för att till sist blåsas helt torra av fläktar innan de förpackas. Ett efterproduktionsområde av den här typen är medräknad på vår Pocket Farm.

Vilka försäljningskanaler finns?
I det här exemplet är kunden en matvarubutik, men högre priser finns att hämta om man säljer till privatpersoner. Här är en genomgång av olika försäljningskanaler:

• REKO-ringar (läs mer på https://rekoringar.wordpress.com/): Flexibelt, inga mellanhänder, mycket administration (göra beställningslistor och packa åt kunden)

• Gårdsförsäljning: Kajodlingen i Göteborg har gått i bräschen för självplocksförsäljning direkt i odlingarna. Kunderna skördar helt enkelt det de vill köpa själva och odlarna finns på plats för att instruera och ta betalt.

• Restauranger: Här finns en stor efterfrågan, de handlar mer än en privatkund men inte alltid så mycket som återförsäljare – ett bra mellanläge för den mindre odlaren. Värderar hög kvalitet och kan, beroende på restaurang, betala ett högre pris än återförsäljare.

• Återförsäljare: Köper större kvantiteter på en gång, trygg försäljningskanal, standardiserat. Ofta ett betydligt lägre pris än om man når kunden direkt. Det är svårt att komma in som leverantör till de större kedjorna och konkurrensen kan vara hård hos de mindre grönsaksaffärerna.
Andelsjordbruk är en kanal till och kanske går det att locka konsumenter till ett sallatsbaserat andelsjordbruk, men traditionellt är dessa annars mycket diversifierade. Det samma gäller marknadsförsäljning som ökar i värde ju fler olika grödor en säljer, det är troligt att det skulle vara mindre värt för en fokuserad odling som denna att välja den vägen.

Funkar det verkligen?
Exempel från omvärlden visar att en odling på den här storleken kan fungera. I vår uträkning borde odlingen kunna omsätta 440 000 kronor på 600 m2 odlingsyta, om Fortiers siffror stämmer även här.

• Curtis Stone har 1000 m2 odlingsyta och omsätter ca 650 000 kronor. Han är belägen i södra Kanada med varma somrar och kalla vintrar.
• En odlare på Nya Zeeland redovisar liknande siffror på samma yta.
• Kajodlingen i Göteborg har efter tre säsonger kommit fram till att 600 m2 odlingsyta ska räcka för att anställa två personer på heltid.

Stones video om sin egen odling är värd att se i sammanhanget (2017).

Hur hjälper det här exemplet?
Stadsnära odling har i uppdrag att skapa mer matproduktion i Göteborg, en del av det är att se vilka möjligheter det finns inne i centrala delar av staden. Kajodlingen har varit det första företaget att prova den här typen av affärsmodell, och det på mark de har arrenderat av fastighetskontoret.
Vi vill skapa en hållbar affärsmodell av den lilla odlingen mitt i staden och det här exemplet visar på hur en sådan odling kan se ut. Den är teoretiskt grundad, men med exempel från verkligheten (inte minst Kajodlingens uppgifter!).

Källhänvisning
Fortier, Jean-Martin (2014). The Market Gardener. New Society Publishers: Kanada.
Stone, Curtis (2016). WHAT MAKES A CROP PROFITABLE?. Youtube (videoklipp), hämtat 2017-12-21 från: https://www.youtube.com/watch?v=xA5WjMrMDu8.
Stone, Curtis (2017). THIS IS HOW MY FARM WORKS! – $100K on a quarter acre. Youtube (videoklipp), hämtat 2017-12-21 från: https://www.youtube.com/watch?v=jbHwAfHQA9M.

Vill du odla kommersiellt?

Vill du odla grönsaker till försäljning?

Stadsnära odling har startat områden för kommersiell odling i Skogome och Angered för att sänka trösklarna för personer som vill prova på att odla yrkesmässigt till försäljning. Vi kallar dem ”Testbäddar”. Det här gör vi för att vi har fått ett politiskt uppdrag att skapa förutsättningar för mer matproduktion på marken som staden äger – och för att svara på efterfrågan från allmänheten.

På testbädden får personer och företag arrendera 500-1000 kvadratmeter att prova kommersiell grönsaksodling på. Det är ett första steg mot att ägna sig åt odling som en del eller hela sin inkomst. De som odlar kan vara personer som har odlat på fritiden tidigare och vill ta nästa steg, eller t ex personer som har odlat i tidigare hemländer och vill fortsätta med sitt yrke här i Göteborg.

Går det att försörja sig på 1000 kvadratmeter odlingsjord? En hel del företag, särskilt i Nordamerika, ägnar sig åt intensiv odling i mycket liten skala och lyckas driva framgångsrika verksamheter på den ytan. Några som redan odlar på testbäddarna provar den vägen, men möjligheten finns också att flytta till ett större arrende på stadens mark efter någon eller några säsonger.

Vill du odla på det här viset? Ta kontakt med oss på Stadsnära odling! Martin Berg är planeringsledare och tar emot dig som är intresserad: martin.berg@fastighet.goteborg.se.