Stadsnära odling - från odlingslåda till hektar

Om oss

Om oss

Stadsnära Odling är ett politiskt uppdrag som fastighetskontoret, numera exploateringsförvaltningen, har arbetat med sedan 2012. Det är en viktig del i ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling. Stadsnära Odling skapar biologisk mångfald, rekreation, sociala mötesplatser, trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad mat framställd genom ekologiska principer.

Från början handlade det i första hand om bostadsnära odling. Idag är Stadsnära Odling allt från bostadsnära odling i föreningsform (Din trädgård runt hörnet) via småskalig kommersiell odling (Bli bonde i stan) till fullfjädrat lantbruk på jordbruksmark (Jordbruk). Ett av målen är att du som göteborgare skall kunna göra en odlingskarriär i och omkring staden!

Exploateringsförvaltningen har genom Stadsnära Odling sex stycken inriktningsområden

• Utveckla nya och befintliga odlings- och koloniområden i Göteborgs stad
• Skapa samverkan med andra aktörer för att främja samarbete och utveckling inom området Stadsnära Odling
• Odling i nyproduktion
• Kommunikation och kunskapsspridning
• Bidragsgivning till föreningar
• Utveckla stadens jordbruksmark mot ekologisk matproduktion