Bostadsnära Odling

Intresset för odling är stort i Göteborg och för dig som vill börja odla på fritiden finns det ett antal alternativ att välja mellan.

Befintliga odlarföreningar

I Göteborgs stadsdelar finns det idag 43 odlarföreningar som arrenderar mark av fastighetskontoret. Dessa föreningar upplåter i sin tur odlingslotter till medlemmarna. Odlingsområdena ligger både centralt och i utkanten av staden. En odlingslott i storlek 100 m2 kostar generellt ca 400 – 700 kr per år att hyra, i kostnaden ingår arrende-och medlemsavgift där föreningens kostnader är inbakade. På 13 odlingsområden finns det även möjlighet att ha en dagbod eller växthus på lotten. Kostnaden blir då något högre. De befintliga odlingsområdena har funnits länge och är väl etablerade sen decennier. Här finns det många erfarna odlare med en stor odlingskunskap.

Är du intresserad av en odlingslott?

Är du intresserad av en sådan odlingslott eller har frågor så kontaktar du respektive förening direkt. Alla frågor som rör odlingslotterna administreras av respektive förening som du hittar under Koloniområden och odlingslotter på Göteborg stads webbplats www.goteborg.se/koloniområden och odlingslotter

I kommunen finns även ett par djurföreningar där du med djurintresse har möjlighet att arrendera mark. Till exempel så finns Sjöbergens djurförening i Sandarna med djur som fjäderfä och kaniner. Är du intresserad av djurföreningar och vill ha mer information om det kontaktar du Marie Kristiansson på fastighetskontoret, kontaktuppgifter hittar du här.

Skapa ett odlingsområde som mötesplats på temat odling

Idèn bakom satsningen är att skapa mötesplatser på temat odling för att bidra till en trygg plats för rekreation och sociala möten. Fastighetskontoret kan hjälpa till med detta om ni till exempel är en engagerad grupp i ett bostadsområde. Kravet för detta ska kunna genomföras är att de intresserade bildar en odlarförening med en styrelse och att marken är kommunalägd.

Fastighetskontoret kommer då tillsammans med föreningen titta på en lämplig plats som ni kan ha tagit initiativ till, och fastighetskontoret undersöker bevattningsmöjligheterna. Det blivande odlingsområdet kan i sin helhet vara cirka 500 kvadratmeter med odlingslotter mindre storlekar.

Söka bidrag

Om ni redan är en förening och en mindre grupp så kan ni söka ett stimulansbidrag för att starta ett odlingsprojekt i mindre skala. Om ni t ex är en bostadsförening som vill göra ett odlingsområde på den gemensamma gården eller i närheten av där man bor. Alla typer av föreningar är välkomna att söka bidraget.

Information om hur du söker bidrag

- Bli bonde i stan

Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden. Göteborgs Stad har ett politiskt uppdrag att utveckla jordbruksmarken för ekologisk matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer.

Målet med Stadsbruk Göteborg är att skapa arbetstillfällen och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad.


- Ökad självförsörjningsgrad genom odling och djurhållning

Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göteborgs Stad är den största markägaren och äger ca 3000 hektar jordbruksmark.

De största områdena finns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre områden i södra skärgården och i södra Askim.