Sök bidrag

Så här söker du bidrag för bostadsnära odlingsprojekt hos fastighetskontoret

Sök bidrag

Föreningar som vill starta ett odlingsprojekt är välkomna att söka ett bidrag på max 25 000 kronor. Bidraget ska stimulera och vara en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om odling. Föreningen som vill söka bidraget ska skicka in ansökan till fastighetskontoret senast den 31 oktober och beslut om bidrag meddelas föreningen senast januari året därpå.

Information om hur man startar en ideell förening hittar ni på skatteverkets webbplats

För att söka bidraget – gör så här

1 Läs igenom riktlinjerna för ansökan – Riktlinjer för ansökan om bidrag för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt

2 Öppna bifogat ansökningsformulär och spara ner det till din dator. Vissa webbläsare tillåter inte att man fyller i ansökan i webbläsaren – därför är det säkrast att öppna från din dator så att pdf:en öppnas i Acrobat Reader.
Ansökan om bidrag för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt

3 När odlingsprojektet är färdigställt, skicka in ifylld blankett för projektredovisning till exploateringsförvaltingen senast den 31 oktober det år som föreningen beviljats bidrag. Om du vill fylla i på skärm, spara ner projektredovisningen till din dator och öppna den från datorn.
Blankett för projektredovisning

Maila ansökan/projektredovisning till exploateringsförvaltningen
odlarforeningar@exploatering.goteborg.se

eller skicka den per post till

Göteborgs Stad
Exploateringsförvaltningen
Box 2258
403 14 Göteborg