Stadsnära odling

från odlingslåda till hektar

Stadsnära odling är en del i ett långsiktigt miljöarbete som ska utveckla staden mot en större hållbarhet

Din trädgård runt hörnet

Det är en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, mer närproducerat än så kan det inte bli! Stadsnära odling vill uppmuntra dig att bilda en odlarförening och odla i närmiljö.

Exploateringsförvaltningen står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden.


Bli bonde i stan

Vi tror att det finns många duktiga trädgårdsmästare, stadsodlare, kolonister, självhushållare och balkongodlare som skulle vilja testa att skala upp och odla kommersiellt eller kollektivt tillsammans med andra i Göteborg.


Ökad självförsörjningsgrad genom odling och djurhållning

Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göteborgs Stad är den största markägaren och äger ca 3000 hektar jordbruksmark.

De största områdena finns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre områden i södra skärgården och i södra Askim.


Senaste från Instagram @stadsnara_odling