Stadsnära odling

från odlingslåda till hektar

Stadsnära odling är en del i ett långsiktigt miljöarbete som ska utveckla staden mot en större hållbarhet

– Din trädgård runt hörnet

Det är en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, mer närproducerat än så kan det inte bli! Stadsnära odling vill uppmuntra dig att bilda en odlarförening och odla i närmiljö.

Exploateringsförvaltningen står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden.


- Bli bonde i stan

Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden. Göteborgs Stad har ett politiskt uppdrag att utveckla jordbruksmarken för ekologisk matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer.

Målet med Stadsbruk Göteborg är att skapa arbetstillfällen och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad.


- Ökad självförsörjningsgrad genom odling och djurhållning

Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göteborgs Stad är den största markägaren och äger ca 3000 hektar jordbruksmark.

De största områdena finns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre områden i södra skärgården och i södra Askim.


Senaste från Instagram @stadsnara_odling