SATURN Climate-KIC

 

 

SATURN –System and sustainable Approach to virTuous interaction of Urban and Rural LaNdscapes

Under perioden 2019-2021 ingår fastighetskontoret (exploateringsförvaltingen) och Stadsnära Odling i projektet SATURN som är finansierat av Climate-KIC. I Göteborgshubben ingår även Naturbruk VGR, Västarvet (VGR), Xenofilia och Projekt Engagemang. Tillsammans med aktörer i Trento (Italien) och Birmingham (Storbritannien) kommer vi skapa ett långsiktigt europeiskt initiativ för att återkoppla banden mellan staden och den omkringliggande landsbygden och generera ekonomiskt och socialt värde med fokus på hållbart markanvändande.

Projektet skall utveckla en ”verktygslåda” med modeller och metoder genom att samla goda exempel och praktiskt testa och utveckla modeller i Göteborg, Italien och Storbritannien under projektet. Göteborgshubben är ansvarig för arbetspaketet som handlar om verktygslådan och de praktiska testerna. I Göteborg fokuserar vi på hur vi kan skapa förutsättningar för fler entreprenörer och jobbtillfällen på stadens markreserv inom kommersiell grönsaksodling. Detta gör vi genom fyra stycken delprojekt;

  • Testbäddarna i Skogome och Angered för nya kommersiella odlare
  • Inkubator för småskaliga grönsaksodlare i urban och peri-urban kontext
  • Anlägger och utvecklar en modellodling enligt ”market garden” principen på Angereds Gård
  • Utvecklar LAB 190 som en kanal för att sprida kunskap och erfarenhet med syfte att skapa förutsättningar för fler gröna entreprenörer

https://eventi.fmach.it/saturn