Bli bonde i Göteborg

Bli bonde i stan

Exploateringsförvaltningen jobbar med att utveckla möjligheter för nya innovativa affärsmodeller kopplat till odling i och omkring staden. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer. Målet  är att skapa arbetstillfällen, öka självförsörjningsgraden, krisberedskap, och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad.

Vi söker bönder

Vi tror att det finns många duktiga trädgårdsmästare, stadsodlare, kolonister, självhushållare och balkongodlare som skulle vilja testa att skala upp och odla kommersiellt eller kollektivt tillsammans med andra i Göteborg.

När mark blir ledig mark lämpar prioriterar vi matproduktion genom odlingar med kommersiell eller kollektiv karaktär. Vi utför förbättringar, såsom markförberedning, stängsling och vattenförsörjning där det behövs. Sedan matchar vi marken mot intresserade aktörer. Vi är med och initierar odlarnätverk och står för vissa utbildningsinsatser. Ett krav som ställs är att odlingen sköts enligt ekologiska principer. Det ska även finnas en tydlig affärsidé.

kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Din trädgård runt hörnet

Det är en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, mer närproducerat än så kan det inte bli! Stadsnära odling vill uppmuntra dig att bilda en odlarförening och odla i närmiljö.

Exploateringsförvaltningen står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden.


Ökad självförsörjningsgrad genom odling och djurhållning

Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göteborgs Stad är den största markägaren och äger ca 3000 hektar jordbruksmark.

De största områdena finns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre områden i södra skärgården och i södra Askim.