Modellodling på Angereds Gård

Modellodlingen på Angereds Gård är en småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att producera mat och erbjuda utbildning. Med start våren 2019 kommer grönsaksodlingen att växa fram enligt principerna för en Market Garden. Vi jobbar med fast bäddar och enkla redskap, använder oss av tekniker för biointensiv odling och säsongsförlängning. Till odlingens förfogande står en ca 2500 kvm stor yta, tidigare använd som kalvhage. Under år 1 kommer vi som start att anlägga och odla i ca 40 bäddar, 20×0.8m, samtidigt som vi sätter upp bevattningssystem, bygger tvätt- och packstation, monterar två polytunnlar mm. Våra grönsaker kommer förhoppningsvis att levereras utan mellanhänder till kommunala förskolor och skolor i närområdet, samt in till grönsaksprenumeranter i Göteborg.

Projektet startade vid årsskiftet och kommer att utvecklas efter förutsättningarna på platsen vad gäller ex klimat och jordmån, men även i relation till våra samarbetspartners Naturbruksförvaltningen (VGR) och Folkhögskolan i Angered. Utvecklingen hänger också ihop med de möjligheter och begränsningar som ett kommunalt drivet projekt erbjuder.

Modellodlingen är en av fyra fallstudier som genomförs i Göteborg, kopplade till det treåriga EU-projektet SATURN. SATURN finansieras via Climate-KIC och drivs av Göteborgs Stad i samarbete med städerna Trento och Birmingham.

Ansvarig för Modellodlingen är Klara Hansson, projektledare, odlare och trädgårdsmästare, som tidigare bland annat jobbat på Earthculture Farm och Botaniska Trädgården.

SATURN Climate-KIC

https://www.vgregion.se/f/naturbruk

http://www.folkhogskolaniangered.se