Modellodling på Angereds Gård

Modellodlingen på Angereds Gård är en småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att producera mat och erbjuda utbildning. Med start våren 2019 kommer grönsaksodlingen att växa fram enligt principerna för en Market Garden. Vi jobbar med fast bäddar och enkla redskap, använder oss av tekniker för biointensiv odling och säsongsförlängning. Till odlingens förfogande står en ca 2500 kvm stor yta, tidigare använd som kalvhage. Under år 1 kommer vi som start att anlägga och odla i ca 40 bäddar, 20×0.75m, samtidigt som vi sätter upp bevattningssystem, bygger tvätt- och packstation, monterar två polytunnlar mm. Våra grönsaker kommer att levereras utan mellanhänder till kommunala skolor och äldreboenden i närområdet. Följ gärna med i vad som händer under året på Instagram @Modellodlingen!

Projektet startade vid årsskiftet 2019 och kommer att utvecklas efter förutsättningarna på platsen vad gäller ex klimat och jordmån, men även i relation till våra samarbetspartners Naturbruksförvaltningen (VGR) och Folkhögskolan i Angered. Utvecklingen hänger också ihop med de möjligheter och begränsningar som ett kommunalt drivet projekt erbjuder.

Modellodlingen är en av fyra fallstudier som genomförs i Göteborg, kopplade till det treåriga EU-projektet SATURN. SATURN finansieras via Climate-KIC och drivs av Göteborgs Stad i samarbete med städerna Trento och Birmingham. Fallstudien kopplad till ”Modellodlingen” driver ett antal frågeställningar:

Vilka olika kommunala funktioner kan Modellodlingen långsiktigt uppfylla? Är det bättre för Göteborgs Stad att avlöna en odlare och själv producera grönsaker på Modellodlingen, istället för att köpa in grönsaker från en extern leverantör? Hur fungerar Modellodlingen som motor för att generera fler nya odlingsentreprenörer? Kan Modellodlingen fungera som ett nav för funktionerna ”se, känna, lära” tillsammans med de tre andra fallstudierna i projektet: Inkubator, Testbädd och LAB 190? Vilka mervärden uppstår i form av utbildningsmöjligheter för grundskoleelever och framtida stadsbönder? Bidrar Modellodlingen till ett hållbart nyttjande av en del av kommunens markreserv samt återanvändning av odlingsrelaterade material såsom kompost från kommunens olika enheter?

 

Mission
The Model Farm is a highly productive small scale farm unit, providing food and education.

Vision
By showcasing both the farming and business model behind a sustainable and sucessfull small scale farming enterprise, the Model Farm will serve as a driver for the integration of regenerative farming practices in the continous evolution of urban and rural multifunctional landscapes.

Ansvarig för Modellodlingen är Klara Hansson, projektledare, odlare och trädgårdsmästare, som tidigare bland annat jobbat på Earthculture Farm och Botaniska Trädgården. 

Foton: Klara Hansson, Martin Berg.