Modellodling på Angereds Gård

Modellodlingen på Angereds Gård är en småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att producera mat och erbjuda utbildning. Sedan starten våren 2019 växer grönsaksodlingen fram enligt principerna för en Market Garden. Vi jobbar med fasta bäddar och enkla redskap, använder oss av tekniker för biointensiv odling och säsongsförlängning. Till odlingens förfogande står en ca 2500 kvm stor yta, tidigare använd som kalvhage. Sedan 2019 har vi anlagt ca 50 bäddar á 20×0.75 m, vilket under 2021 innebär en effektiv odlingsyta på 720 m². I form av infrastruktur har vi snickrat ihop en plantskola, satt upp bevattningssystem, byggt tvätt- och packstation, varje säsong monterat och flyttat runt två temporära växthustunnlar mm. Ca 35 olika sorters grönsaker odlas vilket har resulterat i en skörd på 1300 kg år 2019, 2800 kg år 2020 samt 3200 kg år 2021. Grönsakerna levereras utan mellanhänder till kommunala skolor, förskolor och äldreboenden i närområdet. Följ gärna med i vad som händer under året på Instagram @Modellodlingen!

Projektet startade vid årsskiftet 2019 och har utvecklas efter förutsättningarna på platsen vad gäller ex klimat och jordmån, men även i relation till våra samarbetspartners i stadsdelarna och inom kommunala förvaltningar, samt Naturbruksförvaltningen (VGR) och Folkhögskolan i Angered. Utvecklingen hänger också ihop med de möjligheter och begränsningar som ett kommunalt drivet projekt erbjuder.

Modellodlingen var en av fyra fallstudier som genomförts i Göteborg kopplade till det treåriga EU-projektet SATURN. SATURN finansieras via EIT Climate-KIC och drevs av Göteborgs Stad i samarbete med städerna Trento och Birmingham.

Ett resultat av detta projekt är att Grundskoleförvaltningen under 2022 finansierar en Stadsbonde på 100%, samt att projektet vann White Guides innovationspris ”100% cirkulär” vilket ger 6 månaders innovationsstöd!

Mission
The Model Farm is a highly productive small scale farm unit, providing food and education.

Vision
By showcasing both the farming and business model behind a sustainable and sucessfull small scale farming enterprise, the Model Farm will serve as a driver for the integration of regenerative farming practices in the continous evolution of urban and rural multifunctional landscapes.

 

Ansvarig för Modellodlingen under 2019-2021 var Klara Hansson, projektledare och stadsbonde. Under säsongen 2020 var Klara föräldraledig, vikarierande odlare var Ebba Wilhelmsson, trädgårdsingenjör.

 

Kontakt

Vid frågor om Modellodlingen, hör av dig via mail till

martin.berg@exploatering.goteborg.se

För en kortfattad summering av projektet, se följande presentation:

Summering av pilotprojektet Modellodlingen

Summering av år 2019-2021 finns i följande dokument (OBS, flera flikar!):

Bäddschema 2019 2020 2021

Odlingsplanering 2019 2020 2021

Skörd 2019 2020 2021

Inköp 2019 2020 2021

Arbetstid per moment, Klara Hansson Toggl 2021

Arbetstid per moment, Ebba Wilhelmsson Toggl 2020

Arbetstid per moment, Klara Hansson Toggl 2019

In English:
Crop plan 2019-2021

Garden plan 2019-2021

Harvest 2019-2021

Investments 2019-2021

Time tracking summary 2019-2020

Foton: Klara Hansson, Martin Berg.