Cirkulära affärsmodeller – 6 växthuskoncept

I projektet, Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar, (CAGN) som pågick 2021-2022 har sex växthuskoncept för ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem arbetats fram.

De olika växthuskoncepten bygger på att datacenters, eller annan restvärmekälla, värmer växthusen och möjliggör att grönsaker kan produceras året om. En prototyp där ett växthus värms av ett datacenter i Göteborg planeras stå klart under 2023. Där kommer affärsmodeller och olika tekniker för odling att testas, bland annat så kallad vertikalodling som är yteffektiv och därmed ger en ökad avkastning.

6 växthuskoncept