Inkubator- och fortbildningskurs på Modellodlingen 2024

På Modellodlingen finns en inkubator- och fortbildningskurs som du vill starta upp en kommersiell småskalig odling är välkommen att delta på.

2023-2024 har Lilla jordbruket upphandlats för den här verksamheten.

Odlare baserade i Göteborg har förtur till workshops, men alla är välkomna.

Fyra seminarier erbjuds, och ett studiebesök:

  • Starta din grönsaksverksamhet 14/3 kl 17-20 på Angereds gård Med utgångspunkt från artikeln hålls ett samtal om förutsättningar och möjligheter för din grönsaksverksamhet. Tillfället leds av Olle Olsson, grönsaksodlare på Lilla jordbruket
  • Skötsel, service och best practice 17/4 kl 17-20 på Modellodlingen, Angereds gård Hansi Rosenthal, maskinansvarig på Lilla jordbruket, går igenom allt du behöver veta för att ta hand om och sköta maskiner som hör till odlingen, trimmer, gräsklippare, tvåhjulstraktor och
  • Back-End på Modellodlingen 12/11 kl 17-20 på Angereds gård Chris Duff, redovisningsansvarig på Lilla jordbruket, demonstrerar smarta verktyg för planering, bokföring och budgetering för småskalig grönsaksproduktion
  • 2024 på Modellodlingen 11/12 kl 17-20 på Angereds gård Olle Olsson berättar om skörd- och gödselresultat på Modellodlingen, dessutom utvärderas Hushållningssällskapets växtnäringsverktyg

Anmälan till varje workshop görs till:  info@lillajordbruket.se

Direkt rådgivning: 2 timmars samtal med en av odlarna på Lilla jordbruket på ämnen ovan. Mejla dem på info@lillajordbruket.se

Ytterligare stöd från offentlighet och civilsamhälle:
Länsstyrelsens rådgivare Kirsten Jensen har ett besök per år hos ekologiska kommersiella odlare. Kontakt: kirsten.jensen@lansstyrelsen.se
Kirsten har även ett nyhetsbrev, anmälan till kirsten.jensen@lansstyrelsen.se
Hushållningssällskapet Västra har ofta rådgivningsprojekt igång, kontakta Ida Mackegård eller Marie Hanson: ida.mackegard@hushallningssallskapet.se eller marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Arrendera mark i Göteborgs stad för kommersiell grönsaksodling, kontakta Martin Berg eller Martin Bae Pedersen: martin.berg@exploatering.goteborg.se eller martin.andre.pedersen@exploatering.goteborg.se

Är du nyfiken på Modellodlingen men har inte planer på att starta en kommersiell odling? Välkommen på studiebesök:

  • Studiebesök 15/5 kl 17:30-19 Rundvandring och presentation av Modellodlingen, samt tid för rådgivning till dig som hobbyodlar hemma. Lätt fika finns.
  • Boka eget studiebesök På förfrågan, minst 10 besökare.