Ny spännande förstudie om stadsdelsväxthus klar!

På onsdagen den 13 mars presenterades innovativa visioner om hur livsmedelsförsörjningen kan se ut i ett framtida Göteborg. Vad vi äter, hur det produceras och distribueras är viktiga frågor att reda ut för att sätta rätt kurs mot en mer hållbar stadsutveckling – som kan innehålla stadsdelsväxthus.

På uppdrag från Stadslandet Göteborg och Fastighetskontoret  (Exploateringsförvaltningen) har Tailor Made arkitekter sedan en tid tillbaka arbetat fram en förstudie innehållandes ritningar, en ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg. Nu är förstudien klar och har presenterats för en stor skara privatpersoner, företagare, föreningsidkare, akademiker och offentliga tjänstepersoner – som alla är viktiga beståndsdelar för arbetets fortsättning.

Läs mer: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/stadslandet-goteborg—eu-projekt-om-hallbar-/aktuelltarkiv/aktuelltsida/ae1adf1c-6b88-481c-9702-34f88bf226ba/!ut/p/z1/lZHdbsIwDIWfZQ8Q2QlpGy7TrhSxQRlTgfgGJUC67qcghJD29oumaRqaVpivbOl8Pj4yECyBWntqantsdq19DbOheCVFgXwk-V1RlgPU8yxXqRaIPIHFp2DKbzWXQYBDHgQPeVzOcol4HwF18Ln44vGsNKYzkfYQi1Jcx3cIqPv-OZgUzPuz05UGAtqvmw0Yu-V24_maxU4pJlXo-gkK1pNeKeeFiJ29YB12069kPzOCCXzyJz-M4PGfB40uhV1k31HDY8VhnI3r4GCPT6xp_Q6WV9ns36qqenGRn0wYDeqbD2FAQx8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Eller ladda ner förstudien här: Förstudie Stadsdelsväxthus