Vill du odla kommersiellt?

Vill du odla grönsaker till försäljning?

Stadsnära odling har startat områden för kommersiell odling i Skogome och Angered för att sänka trösklarna för personer som vill prova på att odla yrkesmässigt till försäljning. Vi kallar dem ”Testbäddar”. Det här gör vi för att vi har fått ett politiskt uppdrag att skapa förutsättningar för mer matproduktion på marken som staden äger – och för att svara på efterfrågan från allmänheten.

På testbädden får personer och företag arrendera 500-1000 kvadratmeter att prova kommersiell grönsaksodling på. Det är ett första steg mot att ägna sig åt odling som en del eller hela sin inkomst. De som odlar kan vara personer som har odlat på fritiden tidigare och vill ta nästa steg, eller t ex personer som har odlat i tidigare hemländer och vill fortsätta med sitt yrke här i Göteborg.

Går det att försörja sig på 1000 kvadratmeter odlingsjord? En hel del företag, särskilt i Nordamerika, ägnar sig åt intensiv odling i mycket liten skala och lyckas driva framgångsrika verksamheter på den ytan. Några som redan odlar på testbäddarna provar den vägen, men möjligheten finns också att flytta till ett större arrende på stadens mark efter någon eller några säsonger.

Vill du odla på det här viset? Ta kontakt med oss på Stadsnära odling! Martin Berg är planeringsledare och tar emot dig som är intresserad: martin.berg@fastighet.goteborg.se.