Välkommen till Modellodlingen den 31 maj!

Det är dags för studiebesök på Modellodlingen och du är välkommen! Vi tittar på odlingsmetoden ”Market Gardening” – eller ”biointensiv odling” på svenska – och svarar på frågan varför det är en så populär modell bland nya matproducenter. Kan det vara en väg framåt för att ställa om till ett hållbart jordbruk?

Dessutom gräver vi lite djupare, får torv under naglarna och pratar om jorden, livet i marken och hur det påverkas av matproduktionen. Varför är det dåligt att plöja marken och vilka alternativ finns, till exempel.

Vi bjuder på fika, en kopp kaffe, vackra odlingar i försommarkvällen och så pratar vi – om mat, matproduktion och framtidens matförsörjning.

  • Anmäl dig till: evenemang@lillajordbruket.se
  • Tid och plats: Modellodlingen, Angereds gård 1, 424 56 Angered. Kl 17:30-19:30.
  • Med kollektivtrafik: Buss X3 mot Gråbo till hållplatsen Linnarhultsvägen. Följ cykelvägen norrut 1 km vacker promenad.
  • Fika serveras, mackor och kaffe.

Läs mer om modellodlingen nedan:

Modellodlingen 2023

Modellodlingen på Angereds Gård är en småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att erbjuda utbildning. Odlingen var ett resultat av Climate-KIC projektet SATURN. Sedan starten våren 2019 har grönsaksodlingen vuxit fram enligt principerna för en Market Garden. Vi jobbar med fasta bäddar och enkla redskap, använder oss av tekniker för biointensiv odling och säsongsförlängning. Till odlingens förfogande står en ca 2500 kvm stor yta, tidigare använd som kalvhage. Sedan 2019 har vi anlagt ca 50 bäddar á 20×0.75 m, vilket under 2021 innebär en effektiv odlingsyta på 720 m². I form av infrastruktur har vi snickrat ihop en plantskola, satt upp bevattningssystem, byggt tvätt- och packstation, varje säsong monterat och flyttat runt två temporära växthustunnlar mm. Ca 35 olika sorters grönsaker odlas vilket resulterade i en skörd på 1300 kg år 2019, 2800 kg år 2020 samt 3200 kg år 2021. Grönsakerna levererades utan mellanhänder till kommunala skolor, förskolor och äldreboenden i närområdet.

Odlingen är även ett samarbete med Naturbruksförvaltningen i Västra Götalands skola på Angereds Gård. De använder odlingen i sin utbildning Market Gardening.

Odlingen har genomgått flera olika förändringar sedan starten och efter det treåriga projektet.

Under 2023 kommer det ske en massa olika utåtriktade aktiviteter på Modellodlingen. Stadsnära Odling har upphandlat Lilla Jordbruket att tillhandahålla workshops, föreläsningar och visningar gentemot nyfiken allmänhet, hobbyodlare, nya kommersiella odlare och grundskola.

Följ gärna med i vad som händer under året på Instagram @modellodlingen . Vi kommer även publicera kommande event här på hemsidan och på instagramkontot: stadsnara_odling.