Ny tjänst som jordbrukskoordinator på fastighetskontoret!

Vill du vara med och utveckla Göteborg till en av de bästa kommunerna i landet på matproduktion i stadsnära miljö? Vill du medverka till att utveckla och förvalta stadens jordbruksmark? Då har vi ett uppdrag för dig!
Vi söker en jordbrukskoordinator som bland annat kommer att arbeta med ett omställnings- och utvecklingsarbete av stadens jordbruksmark mot hållbar matproduktion. Du har även ett planerande uppdrag där du jobbar nära fastighetskontorets jordbruksförvaltare med exempelvis besiktning och planering av underhållsåtgärder på stadens jordbruksmark med tillhörande byggnader.
I arbetet med att främja kommersiell matproduktion på stadens mark pågår en etablering av vad vi kallar för testbäddar där fastighetskontoret möjliggör odling genom att erbjuda mark till grönsaksodlare. Du kommer att aktivt på plats koordinera arbetet på testbäddarna samt fungera som kontaktperson för våra arrendatorer. Det innebär en nära kontakt med nya och befintliga arrendatorer på testbäddarna.
Du kommer att ingå i vår grupp Stadsnära odling, där vi i dagsläget är 6 personer som arbetar med odlingsfrågor ”från odlingslåda till hektar”. Det är en spännande grupp med en bred erfarenhet och många olika kompetenser. Länk finner du här.