Modellgård Skogome

Det är med stolthet och förväntan som vi på Stadsnära Odling/Fastighetskontoret går ut med en unik möjlighet till er om att ansöka om att bli arrendator på en gård i Skogome på Hisingen. Vi har äntligen möjlighet att efter succén Bergums Mellangård förvandla ett nytt jordbruksarrende till en innovativ hub för småskaliga odlingsentreprenörer. Ett strategiskt bra läge nära kollektivtrafik och granne med en av våra testbäddar för nya kommersiella grönsaksodlare.

Stadsnära Odling och Fastighetskontoret vill se kommersiella aktörer som i sin affärsmodell har en tyngdpunkt på ”market gardening”. Det är en effektiv metod som kan ge tre till fyra gånger så stor avkastning per kvadratmeter jämfört med konventionell odling. Det finns även en större areal som idag inte lämpar sig för intensiv grönsaksodling ännu, exempelvis på grund av rådande vattentillgång, här ser vi attarrendatorerna i framtiden odlar någon innovativ gröda mer extensivt. Fruktodling på denna yta är också intressant. Småskalig djurhållning ses som en styrka.

Den 16 februari har vi ett  informationsmöte om gården.  Vi kommer gå ut med kriterier för urval varpå intressenter skickar in material över sådana saker som er bakgrund, utbildning, projektidé, affärsmodell, uppstartsbudget med investeringskostnader samt en budget över de fem första åren, sysselsättningsgrad med mera. Anvisningar om ur detta skall göras samt mer tekniska detaljer kring arrendet skickas ut till intresserade inom kort. Efter det bjuder vi in till ett möte med en grupp aktörer som uppfyller de krav vi ställt och stämmer överens med hur vi ser gårdens drift för att ni skall kunna hitta en bra konstellation på gården.

Vi kommer även ha en platsträff på gården den 19 februari kl. 13-14.

Anmälan till infomöte via teams (vi skickar länk)  16 februari kl 17:00-18:00 samt platsträff 19 februari kl. 13-14 (vi skickar adress) görs till:

Martin.andre.pedersen@fastighet.goteborg.se