Ledigt jordbruksarrende: Grimås Hög 10

Ledigt jordbruksarrende: Grimås Hög 10

Nu finns ett ledigt gårdsarrende i Rödbo, Norra Hisingen.

Gården är mycket välskött och består av bostad med sex rum och kök från 1929 samt ekonomibyggnad från 1954 (nyare del) och äldre del av okänt årtal. Till arrendet hör ca 7 hektar åkermark i bra skick samt nästan 3 hektar betesmark. Gården har borrad brunn och enskilt avlopp. Ekonomibyggnaden består av en mindre äldre del som har varit kostall och grisstall och en nyare del som är byggt som en maskinhall. Gården är ledig inom kort och ny arrendator får tillträde redan denna sommar.

Vi söker arrendator som har erfarenhet och intresse av odling och djurhållning enligt ekologiska principer och kan visa upp en plan som inkluderar gården i sin helhet. Markerna och byggnader passar bra för market gardening och annan småskalig växtproduktion i kombination med husdjur i mindre skala.

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt en detaljerad plan för gårdsdriften.

Intressenter kommer erbjudas en visning på plats.

Ansökan kan skickas till martin.andre.pedersen@exploatering.goteborg.se  senast 12 juni kl 12:00.

Karta över gården: