GRÖNA FINGRAR? SKAFFA EN TRÄDGÅRD PÅ RINGÖN!

Under några år har Sandra från Ringöns Gröna odlat upp en oas av örter, sallad, blommor och fiskar på Ringön. Nu lämnar hon trädgården på Järnmalmsgatan och vi letar efter ny arrendator.

Trädgården är älskad av många på ön.  Det är en självklar mötesplats. På våren öppnar Container Kitchen upp för lunch precis intill och inte alltför sällan rullar det in en truckförare som vill köpa tomater.

Är du intresserad av att ta över? Kom på informationsmöte den 8 mars kl. 15.00 Vi ses vid trädgården på Järnmalmsgatan.

Fakta om platsen:

Ringöns Gröna är del av Fastighetskontorets och Stadsnära Odlings arbete med att skapa förutsättningar för kommersiell odling i och omkring Göteborg.

Ytan är 970m2 och anlades 2017. Arrendeavgift är 14385 kr per år (KPI tillkommer, vilket står för konsumentprisindex). Avgiften bygger på grundhyran för marken plus de investeringar som gjorts på platsen. Löpande 1-årsavtal, 6 månaders uppsägningstid

Platsens ändamål är kommersiell odling och verksamhet kopplat till detta. Försäljning av växter och grönsaker. Detta går att utveckla och anpassa efter arrendator men att odlingen är central.

Det finns 31 bryggoljade odlingslådor av furu med måtten: L: 3,0 m B (innermått): 0,90 m, H: 0,60 m Runtomkring platsen är det  Svart Gunnebostaket (1,80 m) med två rejäla portar.

Vattnet är upp till arrendator. Idag privat överenskommelse mellan arrendator och Castellum. Ett sådant avtal är inget som vi lägger oss i.

Elen är upp till arrendator. Eventuellt samma som med vatten? Detta är inget vi kan garantera eller lägger oss i.

Aktören i fråga skall ha ett organisationsnummer.

Stadsnära Odlings inriktning för ny arrendator:

-Arrendatorn skall vara närvarande och bedriva kommersiell verksamhet kopplat till odling kontinuerligt under växtsäsong -Delar av arrendatorns verksamhet skall vara publik -Arrendatorn vill vara en del av Ringögemenskapen. Idag är fungerar odlingen som en mötesplats på Ringön, detta skall arrendatorn bygga vidare på.

Övrigt

Det finns ytterligare inventarier på platsen som tillhör tidigare arrendator. Detta ingår initialt inte men kan eventuellt komma att tillfalla ny arrendator.

Vid intresse finns det eventuellt möjlighet att sluta ett avgiftsfritt skötselavtal på en utav grönytorna på andra sidan vägen för exempelvis biodling och perenner.

Anmälan till informationsmötet görs till:

Martin.andre.pedersen@fastighet.goteborg.se